Architektura Wnętrz rozumiana jest jako sztuka projektowania. Architekci wnętrz w swojej pracy łączą umiejętności graficzne z możliwością kształtowania otoczenia. Architekt wnętrz zajmuje się projektowaniem przestrzeni mieszkalnych oraz miejsc użyteczności publicznej.

Czego uczą się studenci Architektury Wnętrz?

Program studiów zakłada naukę przedmiotów, które kształtują wrażliwość artystyczną studenta oraz poszerzają jego wiedzę o zagadnienia techniczne. Kształcenie na kierunku Architektura Wnętrz obejmuje zarówno wykłady, jak i ćwiczenia projektowe, a także praktyki studenckie. Zajęcia o charakterze praktycznym pozwalają słuchaczom w jak największym stopniu przygotować się do wykonywania zawodu architektka wnętrz.

Dla kogo przeznaczone są studia II stopnia na kierunku Architektura Wnętrz?

Studia II stopnia Architektura Wnętrz dedykowane są absolwentom studiów I stopnia, którzy pragną poszerzyć zdobyte do tej pory kompetencje oraz doskonalić posiadane umiejętności. Kandydat na studia na tym kierunku musi przede wszystkim interesować się sztuką, posiadać zdolności artystyczne oraz wyróżniać się kreatywnością w realizacji koncepcji projektowych. Słuchacze studiów II stopnia na kierunku Architektura Wnętrz zapoznają się metodologią oraz technikami pracy, które są niezbędne podczas projektowania.

Profil absolwenta Architektury Wnętrz oraz perspektywy pracy po ukończeniu studiów II stopnia

Absolwenci studiów II stopnia po kierunku Architektura Wnętrz są świetnie przygotowani do samodzielnej pracy projektowej, ale również do podjęcia zatrudnienia o charakterze artystycznym lub badawczym. Przyszli architekci wnętrz potrafią realizować zadania projektowe dotyczące przestrzeni prywatnej i publicznej. Ponadto mogą tworzyć koncepcje projektowe z zakresu wzornictwa i wystawiennictwa, a także różnego rodzaju grafiki. Absolwenci Architektury Wnętrz po zdobyciu tytułu magistra prowadzą własną działalność gospodarczą lub zajmują stanowiska w:

  • pracowniach architektonicznych,
  • agencjach reklamowych,
  • biurach projektowych,
  • firmach budowlano-architektonicznych.

Architektura Wnętrz II stopnia – czy warto?

Obecnie wykonywanie zawodu architekta wnętrz może okazać się doskonałym sposobem na życie. Absolwenci Architektury Wnętrz zajmują się nie tylko projektowaniem przestrzeni mieszkalnych, ale są poszukiwani do projektowania przestrzeni biurowych i handlowych. Jeszcze do niedawna zawód architekta wnętrz był raczej niszowy, a przedsiębiorcy nie korzystali z usług takich fachowców. Obecnie architekt wnętrz posiada ważne miejsce w załodze przy projektowaniu oraz realizacji różnego rodzaju inwestycji.

Studiuj Architekturę Wnętrz II stopnia w WSEiZ!

Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie oferuje absolwentom Architektury Wnętrz, Architektury, Urbanistyki lub Wzornictwa niestacjonarne kształcenie II stopnia na kierunku Architektura Wnętrz. Słuchacze zdobywają w toku studiów umiejętność kształtowania otoczenia w oparciu o potrzeby ludzkie, wymogi cywilizacyjne i możliwości techniczne, zgodnie z zasadami ładu przestrzennego i zrównoważonego rozwoju. Studenci korzystają z nowoczesnych pracowni oraz profesjonalnego oprogramowania. Zajęcia odbywają się pod okiem wykwalifikowanych dydaktyków.